PERSONLIG UTVECKLING

1214557177Ibland kan man känna att något i ens arbetssituation eller i ens liv behöver förändras.
Men man har kanske inte alltid klart för sig riktigt vad som behöver förändras eller hur det skall gå till.
Man kan vara missnöjd med livet utan att kunna peka på vad som är fel.
I personliga utvecklingssamtal kan aktuella utvecklingsområden ringas in. Samtalen leder till ökad självkännedom, och du kan finna konstruktiva vägar för din egen personliga utveckling.

Vi kan tillsammans gå igenom din livssituation så du kan blir klarare över hur dina personliga behov tillgodoses. Vi ser på dina starka och svaga sidor och på vad du behöver utveckla.
Du kan också få en uppfattning om hur tidigare livserfarenheter påverkar din nuvarande situation.

Lämpligt antal samtal brukar vara 5 stycken.