PARSAMTAL

1214563428Problem och konflikter uppstår alltid i relationer mellan människor som lever tillsammans.
Det kan ha gått slentrian i relationen, sexuallivet kanske inte fungerar, man kan ha ”vuxit” ifrån varandra, ena parten har kanske varit otrogen, man har olika syn på barnuppfostran eller man kanske retar sig mer och mer på sin partners sätt och livshållning. Ibland kan konflikterna bli så stora att man ”kör fast”. Man kommer inte längre än till bråk och gräl eller till motsatsen avståndstagande.

För ett par som vill utveckla sin relation blir uppgiften för parterna inte att undvika konflikter och olikheter utan snarare att tillsammans söka konstruktiva vägar att hantera de relationskonflikter som uppstår. Vid sådana tillfällen kan paret behöva hjälp för att ej fastna i ett destruktivt samspelsmönster oavsett om man  beslutar sig för att fortsätta att leva tillsammans eller ej.

Som utomstående och neutral person kan jag genom förståelse för bägge parters dilemma och genom kunskap kring mänskligt fungerande skapa förutsättningar för paret att kunna ta sig förbi relationens ”låsningar” och öppna kommunikationen  mellan parterna.

Parsamtal kan liksom en individualterapi vara tidsbegränsad till några samtal eller också pågå under en längre tidsperiod.