HANDLEDNING

1214556448Inom människovårdande verksamheter utgör handledning en betydelsefull hjälp för den enskilde behandlaren. Genom handledning får du mer kunskap om ditt arbete och din förmåga att tillämpa dina kunskaper ökar. Du får också möjlighet att kunna skilja ut dina egna behov från patientens/klientens, vilket skapar förutsättningar för en mer ändamålsenlig behandling eller omvårdnad.

Även i andra verksamheter, både inom offentlig sektor och näringsliv, kan handledning vara ett utmärkt hjälpmedel att få bättre förståelse för hur man agerar och reagerar i samspel med sina medarbetare och andra.

Kompetent utförd handledning minskar risken för negativ stress och ”utbrändhet”.