FÖRETAGET

1220212028Mitt företag heter Psykologkonsult Christer Engman AB och har funnits sedan 1992.

Jag är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut och har varit verksam som psykolog i 30 år. Min grundutblidning är psykodynamisk. Jag har också utbildning i KBT, IPT och handledning. Under min yrkesverksamhet har jag erfarenheter från barn och ungdomspsykiatrin, vuxenpsykiatrin, skolan och rättsväsendet.

Jag arbetar idag med handledning, undervisning och olika former av samtalsterapi som individualterapi, parterapi, ungdomsterapi, familjeterapi, kristerapi och personlig utveckling.

Jag har dessutom ett flertal samarbetspartners hos vilka jag har följande uppdrag; Kalmar kommun, socialtjänsten; Handledning och psykologiska utredningar. Karlskrona kommun, skolan; Konsultuppdrag inom den skolpsykologiska verksamheten. Ronneby kommun, socialtjänsten; Handledning och samtalsterapi. Högskolan Kristianstad; Undervisning i Samtals och intervjuteknik . Grundkurs och fortsättningskurs.

Tidigare uppdragsgivare har bland andra varit; Domstolsverket; Vittnespsykologiska utredningar rörande barn som misstänkts ha varit utsatta för sexuella övergrepp eller våld. Kriminalvården; Samtalsterapi med sexualbrottsdömda män. Arbetslivsresurs och Företagshälsovården i Karlskrona; Utredningsuppdrag Olofströms kommun och Ronnneby kommun, skolan; Konsultuppdrag inom den skolpsykologiska verksamheten.