VÄLKOMMEN

Psykiskt lidande, relationsproblem eller missnöje med sin livssituation. Samtalsterapi kan vara en väg till att minska sitt lidande och till att hantera sina problem bättre. Det finns inte en behandlingsmetod som passar alla. Min strävan är att tillsammans med dig genomföra en samtalsterapi som svarar mot dina önskemål om förändring och behov av hjälp. Du kanske inte vet vilken hjälp du behöver. Då kan vi tillsammans komma fram till det i de inledande samtalen.

Jag har en bred psykoterapeutisk utbildning och erfarenhet av psykodynamisk terapi, kognitiv beteendeterapi (KBT) och interpersonell terapi (IPT). I mitt arbete integrerar jag kunskaper från dessa psykoterapeutiska områden.

Jag arbetar med individualterapi, parsamtal, familjeterapi, personlig utveckling, handledning och utbildning.

Exempel på problem som kan behandlas med samtalsterapi är depression, oro/ångest, sälvförtroende/självkänsla, stress, utbränndhet och relationsproblem.

Under våren 2024 avslutar jag min psykoterapiverksamhet och påbörjar därför inga nya ärenden